Διάθεση πλαστικών σακουλών και περιβαλλοντικό τέλος