Παραμένει ως έχει ο ΦΠΑ μόνο σε 5 νησιά του Αιγαίου