Υποχρεωτική η σήμανση πληρωμών με κάρτα για τις επιχειρήσεις