Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών