ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η εταιρεία μας, δεδομένης της πολυπλοκότητας του φορολογικού – ασφαλιστικού τοπίου,
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους ιδιώτες.

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων(Ε1,Ε2)
 • Σύνταξη δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης(Ε9) –
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Μελέτη και διόρθωση λαθών ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας(ΕΝΦΙΑ)
 • Ηλεκτρονική ρύθμιση χρεών
 • Έκδοση ταυτοτήτων οφειλής για χρέη στο δημόσιο και εκτύπωση πλήρους φορολογικής εικόνας
 • Οικογενειακά επιδόματα
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Εκτύπωση φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών σημειωμάτων
 • Έκδοση κωδικών Taxisnet και κλειδάριθμου
 • Αλλαγή στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ στο τμήμα μητρώου.
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Ηλεκτρονική κατάθεση μισθωτηρίων μίσθωσης
 • Έκδοση και εκτύπωση ηλεκτρονικών παραβολών
 • Ενημέρωση εκκαθάρισης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
 • Εκτύπωση εντύπων προς Δημόσιους Φορείς
 • Συμβουλές για όλες τις αλλαγές στην φορολογική/εργατική/ασφαλιστική νομοθεσία
 • Υπηρεσίες προς ανέργους (ανανέωση κάρτας ανεργίας, αιτήσεις σε προγράμματα)
 • Υπηρεσίες προς κατοίκους εξωτερικού