Στον ΕΦΚΑ όσοι αμοίβονται με τίτλους κτήσης – Πόσο θα είναι η ασφαλιστική εισφορά