Το πρόστιμο για την εξόφληση λιανικών συναλλαγών άνω των 500,00 με μετρητά