Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η εφαρμογή του Κοινωνικού Μερίσματος