Χωρίς φόρο και φέτος τα περιστασιακά εισοδήματα μέχρι 6.000€